Chuỗi hướng dẫn đăng ký mở tài khoản

Hãy bấm vào nút và làm theo hướng dẫn bên dưới

1. LẤY LINK GIỚI THIỆU

Nếu bạn được ai đó trong hệ thống tư vấn và đưa vào, bạn sẽ cần link giới thiệu của người đó để đăng ký. Khi đó bạn sẽ thuộc tuyến dưới trực tiếp của người đó. Tuyến trên của bạn sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn.

2. MỞ TÀI KHOẢN MAGIC OPTION

Tạo mới và trải nhiệm miễn phí cách thức giao dịch, cơ chế hoạt động cũn như kiểm tra tính ổn định của sàn.

3. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP – 2FA

Nhằm tăng cường biện pháp an toàn, bạn nên làm bước này trước khi chuyển số tiền lớn vào tài khoản. Lưu ý, bạn là người duy nhất biết mã này. Tuyệt đối không cung cấp mã này cho bất kỳ ai kể cả nhân viên của công ty.

4. XÁC MINH DANH TÍNH

Công khai và minh bạch khi luân chuyển tiền trong và ngoài hệ thống. Tránh những nhầm lẫn không đáng có. Tài khoản đã xác minh danh tính sẽ dễ dàng được đối chiếu thông tin và hỗ trợ chính xác hơn.