THÔNG BÁO MỚI!

Để xây dựng một cộng đồng Magic Option vững mạnh, vì mục tiêu chung là có được sự phát triển lâu dài của cộng đồng, Ban Quản Trị Magic Option muốn có một số thông báo như sau đối với các nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo đang tham gia giao dịch tại Magic Option:

* ĐIỀU 1: Thay Đổi Chính Sách Về Phí:

– Phí chuyển tiền nội bộ sẽ thay đổi thành 1% trên tổng số tiền chuyển khi người gửi chuyển đến người nhận cùng nhánh của mình.
– Trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu gửi tiền sang người nhận khác nhánh thì phải chịu mức phí là 10% trên tổng số tiền chuyển.

*ĐIỀU 2: Sửa Đổi Chính Sách Quản Trị Dòng Vốn Copytrade:

Để thuận tiện hơn cho nhà đầu tư khi sử dụng hệ thống copy trading tại sàn. Ban quản trị Magic option đã cùng nhau thảo luận nghiêm túc và lấy ý kiến khảo sát từ hơn 95% các nhà đầu tư đang hoạt động tích cực từ hệ thống.
Kể từ ngày 1 tháng 4 Năm 2021, hệ thống copy trading sẽ tách riêng thành 2 tài khoản bao gồm: Ví đầu tư và ví lợi nhuận. Trong đó:
– Ví đầu tư: sẽ có nhiệm vụ bảo lưu số dư tiền gốc dài hạn cho nhà đầu tư.
– Ví lợi nhuận sẽ có nhiệm vụ trả lãi từ giao dịch copy trading.
VIệc tách bạch số tiền nhà đầu tư tham gia vào copy trading sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát được phần tiền gốc và phần lãi mình nhận được sau mỗi ngày, từ đó có phương pháp quản lý vốn tốt hơn và tối đa được lợi nhuận khi đầu tư copy trading tại Magic Option.

– Khi nhà đầu tư muốn rút tiền từ VÍ ĐẦU TƯ thì mỗi lần rút sẽ chỉ được rút 10% trên số tiền gốc và mỗi 30 ngày 1 lần (KHÔNG ĐƯỢC CỘNG DỒN). Thay đổi này tạo ra để tránh hiện tượng nhà đầu tư gặp phải cảm giác FUD (Fear-Uncertainly- Doubt) khi có biến động thị trường dẫn đến những quyết định sai lầm khi đầu tư vào copy trading.

– Nhà đầu tư được quyền rút lợi nhuận vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và chịu mức phí là 1% trên tổng số tiền rút. Mức phí này đã được ban quản trị Magic Option nghiên cứu rất kĩ để phù hợp với tình hình thực tế của nhà đầu tư và thấp hơn rất nhiều so với các sàn khác.

*ĐIỀU 3: Sửa Đổi Về Hệ Thống IB

Chương trình Marketing cho toàn thị trường đã kết thúc tốt đẹp trên toàn cầu với 16 Rank 7, 58 Rank 6, 156 Rank 5, 480 Rank 4, 1267 Rank 3. công ty sẽ trở về chính sách cũ 1 MB =1000 . Chương trình sẽ được áp dụng bắt đầu ngày 12/4.
Nhằm chung tay xây dựng cộng đồng Magic Option lớn mạnh, vì một mục tiêu chung để cộng đồng cùng phát triển lâu dài.

Kind Regards,
Magic Option Team.